Deelname Nivel en IPCI

De huisartsenpraktijk is aangesloten bij IPCI en Nivel ivm deelname onderzoek

Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan de gegevensverzameling van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. NIVEL verzamelt de gegevens uit de eerstelijns zorg in opdracht van het Ministerie van VWS om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te monitoren. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar de volgende vragen:
 

  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?
     

Antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd op deze website van het NIVEL, en daarnaast in rapporten, (vak)tijdschriften en bijvoorbeeld op websites van het RIVM en het CBS.
 

Kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid
Het uiteindelijke doel van NIVEL Zorgregistraties en IPCI is het bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid in Nederland. Die bijdrage wordt niet alleen geleverd via de onderzoeksresultaten die terechtkomen in beleid en richtlijnen, maar ook via de zorgverleners die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties. Deze zorgverleners ontvangen namelijk terugkoppeling over de zorg die zij hebben geleverd en hoe deze zorg verschilt van de zorg die anderen leveren. Met deze spiegelinformatie kunnen zij de kwaliteit van hun zorgverlening verbeteren.
 

Bescherming van de privacy
NIVEL Zorgregistraties en IPCI besteden veel aandacht aan de bescherming van de privacy van patiënten. Zo wordt geen informatie ontvangen waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden, is een privacyreglement opgesteld, waarin precies omschreven staat welke gegevens er worden gebruikt en hoe daarmee wordt omgegaan, en wordt de code Goed Gedrag gevolgd, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen en gaat over het verantwoord gebruik van gegevens in medisch wetenschappelijk onderzoek. Patiënten die ondanks deze maatregelen bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens, kunnen dit kenbaar maken aan hun zorgverlener, waarna de betreffende gegevens niet door het NIVEL of IPCI gebruikt zullen worden

Website Nivel: https://www.nivel.nl/nl

website Ipci : http://www.ipci.nl/Framework/Framework.php?language=NL

 

Anonimisering van de gegevens
Voor de huisarts informatiesystemen HetHis, Promedico-ASP, Promedico-VDF, MicroHIS, Mira, Medicom en WebHIS Zorgdossier is software beschikbaar om gegevens voor IPCI te verzamelen. Bij deelnemende huisartsen wordt twee keer per jaar een extractie gemaakt van het alle medische dossiers. Deze gegevens worden opgestuurd naar IPCI en zullen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de (bij)werkingen van geneesmiddelen. Conform de richtlijnen van de Gezondheidsraad [1] is de privacy van zowel patiënt als huisarts gewaarborgd. Gegevens van patiënten worden door de software ontdaan van naam en adresgegevens; het patiëntnummer wordt vervangen door een willekeurig nummer. Alleen de huisarts zelf kan dit nummer herleiden naar de werkelijke patiënt. Ook de mogelijkheid tot identificatie van de huisarts wordt geëlimineerd. Huisartsen versturen hun gegevens naar een 'gatekeeper' die het huisartsennummer vervangt door een ander nummer. Alleen de gatekeeper kan dit nummer herleiden naar de werkelijke huisarts. De gegevens die verzameld worden zijn dus voor zowel huisarts als patiënt geanonimiseerd.