POH GGZ

Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) is uitgebreid met Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De huisartspraktijk beschikt al enige tijd over praktijkondersteuning op het gebied van somatiek. Sinds kort is daar praktijkondersteuning  voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bijgekomen. Hieronder volgt een beschijving van wat beide vormen van praktijkondersteuning inhouden. Er wordt dieper ingegaan op het werk van de Praktijkondersteuner GGZ.

Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Waarom praktijkondersteuning bij psychische problemen?

Het aantal mensen met psychische problemen en klachten die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de laatste jaren fors toegenomen. Wachtlijsten voor behandelingen in gespecialiseerde centra zijn vaak lang en kosten hiervoor worden niet altijd meer (volledig) vergoed door de zorgverzekeraar. Hierdoor wordt het voor veel mensen lastig om snel de juiste psychische hulp te krijgen als het even flink tegenzit. Om geestelijke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden, bestaat er in de huisartspraktijk sinds kort de Praktijkondersteuner GGZ. Deze heeft een universitaire studie Psychologie of HBO-opleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde afgerond en heeft ruime ervaring met het werken in de geestelijke gezondheidszorg. Hij of zij ondersteunt de huisarts in de praktijk door, meestal kortdurende, hulp te bieden aan patiënten met uiteenlopende psycho-(sociale) problemen. 

Met welke klachten kunt u terecht bij de Praktijkondersteuner GGZ?

Met alle klachten en problemen die te maken hebben met uw geestelijke gezondheid kunt u terecht bij de Praktijkondersteuner GGZ. U kunt dan denken aan klachten die te maken hebben met stress, werk- of studieproblemen, overmatig piekeren, relatie- of gezinsproblemen, slaapproblemen, overspannendheid, angstklachten, depressieve- of sombere gevoelens,  spanningsklachten naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis, moeilijk grenzen kunnen stellen, levensfaseproblemen, seksuele problemen, eetproblemen, verslavingsproblemen, besluiteloosheid of (sociale) problemen die uw spanning opleveren, waar u zelf niet uitkomt en waar u graag hulp bij wilt.

Wat kunt u verwachten van de Praktijkondersteuner GGZ?

Steun, inzicht en handvaten

U kunt allereerst steun, begrip en een goed luisterend oor verwachten in de veilige en vertrouwde omgeving van de huisartspraktijk. De praktijkondersteuner GGZ geeft u inzicht in uw klachten. Wanneer er sprake is van een psychische klacht of sociaal probleem, geeft de praktijkondersteuner GGZ u handvaten en tips om beter te kunnen functioneren. Meestal gebeurt dit in een enkele consulten.

Verwijsadvies

Wanneer er meer aan de hand is, zoals bij het vermoeden van een meer ingrijpende psychische stoornis, bespreekt de praktijkondersteuner GGZ samen met u mogelijke verwijsopties. Zo kan het zijn dat u het beste geholpen kan worden in een specialistische GGZ-instelling. Wanneer u positief tegenover een verwijzing staat, overlegt de praktijkondersteuner GGZ samen met uw huisarts en adviseert deze in het opstellen van een verwijsbrief. Hiermee kunt u naar een GGZ-instelling voor een behandeling op maat. De huisarts blijft eindverantwoordelijk, zowel voor het handelen van de praktijkondersteuner GGZ als voor het verzorgen van de eventuele verwijsbrief.

 'Vinger aan de pols'-functie

De praktijkondersteuner GGZ heeft ook een 'vinger aan de pols'-functie. Daarbij hoort het in de gaten houden van uw geestelijke gezondheid als uw lange tijd psychische problemen hebt gehad en te maken hebt met bijvoorbeeld een terugval. Ook het evalueren van een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg, waarnaar u bent doorverwezen door de huisarts, behoort tot het werk van de praktijkondersteuner GGZ. 

Zitten er kosten verbonden aan de praktijkondersteuner GGZ?

Consulten van de praktijkondersteuner GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Hieraan zitten geen extra kosten verbonden zoals dat bij behandelingen in de gespecialiseerde GGZ buiten de huisartspraktijk soms wel het geval is. 

Afspraak maken met de praktijkondersteuner GGZ?

Heeft u last van psychische klachten en/of loopt u tegen (sociale) problemen aan waar u zelf niet uitkomt, dan is een bezoek aan de praktijkondersteuner GGZ misschien iets voor u. Bespreek uw klachten eerst met uw huisarts, deze kan met u kijken of een consult bij de praktijkondersteuner GGZ zinvol is en een afspraak voor u regelen.

Sinds maart 2014 zit er een praktijkondersteuner GGZ in de praktijk van uw huisarts, bedoeld voor kortdurende behandeling van lichte psychische klachten. Indien u last heeft van somberheid, angst of andere psychische klachten, kunt u aan uw huisarts een gesprek aanvragen bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze zal inschatten of hij of zij uw klachten zelf kan behandelen of dat u doorverwezen kan worden naar een gespecialiseerde instelling.