EPD LSP Optin

De huisartsenpraktijk is aangesloten op het LSP (Landelijk Schkakelpunt).In de toekomst is het mogelijk medische informatie uit te wisselen met andere zorgverleners. De huisarts, een medisch specialist of het ziekenhuis kunnen met het EPD medische gegevens uitwisselen. De medische gegevens blijven opgeslagen bij de zorgverleners waar de cliënt is ingeschreven. Zo kunnen zorgverleners die dezelfde cliënt behandelen, met het EPD snel actuele gegevens opvragen en bekijken.Aansluiting gebeurt nu op vrijwillige basis. In de toekomst worden zorgverleners wettelijk verplicht om aan te sluiten op het landelijke EPD.

Medicatiegegevens vertellen een hulpverlener welke medicijnen u heeft gekregen. Zo kunnen hulpverleners voorkomen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet samengaan met de medicijnen die u al gebruikt.

Bezoekt u 's avonds of in het weekend een waarnemend huisarts, dan kan deze via het EPD bij uw vaste huisarts een samenvatting inzien van uw dossier. Dit heet het uitwisselen van huisartswaarneemgegevens. Deze gegevens bevatten onder meer informatie over uw belangrijkste gezondheidsproblemen en medicijngebruik. De vaste huisarts wordt via het EPD geïnformeerd over de diagnose en verrichtingen van de waarnemer.

Huisartsen, apotheken en specialisten kunnen via het EPD alleen gegevens inzien over de door de apotheker verstrekte medicatie. Huisartsen op de huisartsenpost kunnen een samenvatting van het dossier van uw eigen huisarts raadplegen. Deze zorgverleners mogen uw EPD alleen inzien als ze u behandelen en het nodig is voor de behandeling. Zij moeten u altijd eerst toestemming vragen voor inzage.

Andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen, bedrijfsartsen of zorgverzekeraars, kunnen uw gegevens niet inzien.

In het landelijk EPD worden uw medische gegevens niet opgeslagen. De gegevens blijven bewaard op de computer van de zorgverlener. Wel wordt bijgehouden van welke patiënten gegevens beschikbaar zijn en bij welke zorgverleners. Daarnaast wordt vastgelegd welke zorgverleners gegevens hebben opgevraagd en van welke patiënten.

U heeft het recht om bij uw zorgverlener uw eigen gegevens in te zien. U kunt bij het Informatiepunt landelijk EPD opvragen wie gegevens over u hebben aangemeld en geraadpleegd via het landelijk EPD.

Voor meer informatie over het landelijk EPD kunt u de website van het Informatiepunt landelijk EPD raadplegen. Met vragen kunt u contact opnemen met het Informatiepunt.

Zie ook de volgende websites: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/elektronisch-patientendossier

http://www.infoepd.nl en http://www.vzvz.nl