POH Somatiek

Praktijkondersteuners/ praktijkverpeegkundigen  nemen bepaalde taken van de huisarts over.

Waarom praktijkondersteuning?

Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk. Dat wordt veroorzaakt door het toenemend aantal chronische patiënten met aandoeningen als Diabetes, Astma en chronische longaandoeningen (COPD). Andere belangrijke factoren zijn de wachttijden voor opname in het ziekenhuis of verpleeghuis, wachttijden voor hulp van de thuiszorg en het beleid van de ziekenhuizen om patiënten eerder naar huis te sturen. Dit betekent allemaal extra werk voor de huisarts.

Welke taken heeft de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige? 

De praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige werkt zelfstandig en doet spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie.

Om u een idee te geven wat de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige kan doen:

* Diabetes spreekuur

* Spreekuur cardiovasculair risicomanagement (hart en vaatziekten met hypertensie)

* Osteoporose spreekuur

* Longfuncties en inhalatie instructie bij astma en COPD

 

-Opleiding van de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige):

De praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige heeft een verpleegkundige opleiding op HBO-niveau gevolgd en een aanvullende opleiding tot praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige . U kunt dit vergelijken met een gespecialiseerde verpleegkundige, die zelfstandig werkt. De praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige  is in staat zelf een oordeel te vormen over de toestand van een patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en kan de patiënt begeleiden en voorlichten.

-Samenwerking met de huisarts

De praktijkondersteuner zal frequent overleg hebben met de huisarts over alle patiënten waarmee de praktijkondersteuner contact heeft. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling