Consequentie van geen Opt In voor waarneming op de Huisartsenpost

Géén uitwisseling medische gegevens

Beste meneer / mevrouw,

U heeft ervoor gekozen om géén toestemming te geven aan uw apotheek en/of huisartsenpraktijk AJH van der Vinne  om uw medische gegevens en medicatiegegevens elektronisch beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners. Dit kan de hulpverlening aan u belemmeren of praktische problemen geven. Middels deze brief willen wij u informeren over deze gevolgen.

Omdat u géén toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van uw gegevens, wordt u zelf geheel verantwoordelijk voor het doorgeven van de medische gegevens en alle medicatie die aan u wordt verstrekt. U dient in het vervolg zelf bij elk bezoek bij elke zorgverlener en apotheek het volgende aan te geven:

  • uw huidige medicatie met sterkte en gebruik;
  • uw eventuele overgevoeligheid of belangrijke bijwerkingen bij het gebruik van bepaalde medicijnen;
  • uw aandoeningen en relevante voorgeschiedenis. Bij de apotheek de aandoeningen die van belang zijn voor een veilig en juist medicatiegebruik, bij andere zorgverleners de aandoeningen die van belang zijn voor een juiste behandeling.

Uw medische gegevens worden op uw verzoek niet elektronisch uitgewisseld, dus ook niet in een onverwachte spoedeisende situatie met de Huisartsenpost Haarlemmmermeer.

Alsnog toestemming geven?

Wanneer u na het lezen van deze brief alsnog toestemming wilt geven voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens met huisarts en/of apotheek, dan kunt u dat doorgeven aan uw huisarts en/of apotheek. Zij kunnen uw toestemming makkelijk wijzigen. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk doorgeven.

Naast volledige toestemming om medische gegevens uit te wisselen kunt u er ook voor kiezen bepaalde gegevens uit uw medisch dossier af te laten schermen voor andere zorgverleners, zoals bijv. gevoelige informatie over relatieproblemen, psychische klachten of bepaalde lichamelijke aandoeningen. Ook dit kunt u doorgeven bij uw huisarts of apotheek. In dit geval blijft u wel zelf verantwoordelijk voor de uitwisseling van deze afgeschermde gegevens aan zorgverleners die deze informatie nodig hebben voor juiste behandeling.

Met vriendelijke groet,

AJH van der Vinne, huisarts


08-06-2014