Praktijkfolder

Praktijkfolder A.J.H. van der Vinne


A.J.H. van der Vinne

Hendricus Viottahof 12A
2132 KN Hoofddorp
Telefoon: 0235616135
Spoed: 0235616135 keuze 1
Fax: 0235625880
Receptenlijn: 0235616135 keuze 2

Collegiale lijn 023-5616135 keuze 4

KvK-nummer: 34345397

vdvinne.praktijkinfo.nl

E-mail: huisarts@huisartsvdvinne.nl


Home

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek; voor informatie en het aanvragen van herhaalmedicatie kunt u op deze website terecht. Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

Praktijkinformatie

 

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 0800 en 1700 uur

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 12:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 0800-1100 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 1400 tot 14.30 uur, uitgezonderd de woensdagmiddag, de praktijk is woensdagmiddag gesloten.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur
Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 023-5616135 Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
Het telefonisch spreekuur vindt elke werkdag plaats tussen 1400 en 14.30 uur, woensdagmiddag geen telefonisch spreekuur.

Telefonisch terugbelspreekuur

U belt tussen 0800 en 1200 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 1400 en 14.30 uur

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts het weekend en op zon en feestdagen is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de Harlemmermeer, behalve Badhoevedorp samen.

Openingstijden
Iedere werkdag na 1700 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:

Huisartsenpost Haarlemmermeer
Spaarnepoort 1
voorkant Spaarne Ziekenhuis
tel (023)8908700

Waarneemgroep

De praktijk heeft de zorg tijdens vakanties en nascholinfg tijdens kantooruren binnen de waarneemgroep geregeld.
Huisartsen EPM Bolsius, G Dirkzwager en L de Graaf-Strukowska

Visites

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Aan het einde van de ochtend en in de loop van de middag worden visites afgelegd. U kunt tussen 08.00 en 10.00 uur een visite aanvragen.Vertelt u bij voorkeur iets over de aard en ernst van de aandoening. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.Als er sprake is van een spoedvisite zal ik mijn spreekuur of andere bezigheden onderbreken en eerst bij u langskomen.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • verstrekken van informatiefolders
 • Gehoortesten

 
Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 0800 en 1200 uur.

Bij praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige  kunt U afspraken maken voor

-Controle diabetes

-Controle astma COPD en longfuncties

-Hypertensie controle en cardiovasculair risicomanagement (hart en vaatziekten)

-Osteoporose

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!


Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 0800 en 1200 uur en tussen 1300 en 1700 uur.  Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Indien u belt dan is er een keuzemogelijkheid voor spoed te horen  via de praktijklijn 0235616135

POH Somatiek

Praktijkondersteuners/ praktijkverpeegkundigen  nemen bepaalde taken van de huisarts over.

Waarom praktijkondersteuning?

Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk. Dat wordt veroorzaakt door het toenemend aantal chronische patiënten met aandoeningen als Diabetes, Astma en chronische longaandoeningen (COPD). Andere belangrijke factoren zijn de wachttijden voor opname in het ziekenhuis of verpleeghuis, wachttijden voor hulp van de thuiszorg en het beleid van de ziekenhuizen om patiënten eerder naar huis te sturen. Dit betekent allemaal extra werk voor de huisarts.

Welke taken heeft de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige? 

De praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige werkt zelfstandig en doet spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie.

Om u een idee te geven wat de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige kan doen:

* Diabetes spreekuur

* Spreekuur cardiovasculair risicomanagement (hart en vaatziekten met hypertensie)

* Osteoporose spreekuur

* Longfuncties en inhalatie instructie bij astma en COPD

 

-Opleiding van de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige):

De praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige heeft een verpleegkundige opleiding op HBO-niveau gevolgd en een aanvullende opleiding tot praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige . U kunt dit vergelijken met een gespecialiseerde verpleegkundige, die zelfstandig werkt. De praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige  is in staat zelf een oordeel te vormen over de toestand van een patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en kan de patiënt begeleiden en voorlichten.

-Samenwerking met de huisarts

De praktijkondersteuner zal frequent overleg hebben met de huisarts over alle patiënten waarmee de praktijkondersteuner contact heeft. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling

 

POH GGZ

Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) is uitgebreid met Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De huisartspraktijk beschikt al enige tijd over praktijkondersteuning op het gebied van somatiek. Sinds kort is daar praktijkondersteuning  voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bijgekomen. Hieronder volgt een beschijving van wat beide vormen van praktijkondersteuning inhouden. Er wordt dieper ingegaan op het werk van de Praktijkondersteuner GGZ.

Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Waarom praktijkondersteuning bij psychische problemen?

Het aantal mensen met psychische problemen en klachten die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de laatste jaren fors toegenomen. Wachtlijsten voor behandelingen in gespecialiseerde centra zijn vaak lang en kosten hiervoor worden niet altijd meer (volledig) vergoed door de zorgverzekeraar. Hierdoor wordt het voor veel mensen lastig om snel de juiste psychische hulp te krijgen als het even flink tegenzit. Om geestelijke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden, bestaat er in de huisartspraktijk sinds kort de Praktijkondersteuner GGZ. Deze heeft een universitaire studie Psychologie of HBO-opleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde afgerond en heeft ruime ervaring met het werken in de geestelijke gezondheidszorg. Hij of zij ondersteunt de huisarts in de praktijk door, meestal kortdurende, hulp te bieden aan patiënten met uiteenlopende psycho-(sociale) problemen. 

Met welke klachten kunt u terecht bij de Praktijkondersteuner GGZ?

Met alle klachten en problemen die te maken hebben met uw geestelijke gezondheid kunt u terecht bij de Praktijkondersteuner GGZ. U kunt dan denken aan klachten die te maken hebben met stress, werk- of studieproblemen, overmatig piekeren, relatie- of gezinsproblemen, slaapproblemen, overspannendheid, angstklachten, depressieve- of sombere gevoelens,  spanningsklachten naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis, moeilijk grenzen kunnen stellen, levensfaseproblemen, seksuele problemen, eetproblemen, verslavingsproblemen, besluiteloosheid of (sociale) problemen die uw spanning opleveren, waar u zelf niet uitkomt en waar u graag hulp bij wilt.

Wat kunt u verwachten van de Praktijkondersteuner GGZ?

Steun, inzicht en handvaten

U kunt allereerst steun, begrip en een goed luisterend oor verwachten in de veilige en vertrouwde omgeving van de huisartspraktijk. De praktijkondersteuner GGZ geeft u inzicht in uw klachten. Wanneer er sprake is van een psychische klacht of sociaal probleem, geeft de praktijkondersteuner GGZ u handvaten en tips om beter te kunnen functioneren. Meestal gebeurt dit in een enkele consulten.

Verwijsadvies

Wanneer er meer aan de hand is, zoals bij het vermoeden van een meer ingrijpende psychische stoornis, bespreekt de praktijkondersteuner GGZ samen met u mogelijke verwijsopties. Zo kan het zijn dat u het beste geholpen kan worden in een specialistische GGZ-instelling. Wanneer u positief tegenover een verwijzing staat, overlegt de praktijkondersteuner GGZ samen met uw huisarts en adviseert deze in het opstellen van een verwijsbrief. Hiermee kunt u naar een GGZ-instelling voor een behandeling op maat. De huisarts blijft eindverantwoordelijk, zowel voor het handelen van de praktijkondersteuner GGZ als voor het verzorgen van de eventuele verwijsbrief.

 'Vinger aan de pols'-functie

De praktijkondersteuner GGZ heeft ook een 'vinger aan de pols'-functie. Daarbij hoort het in de gaten houden van uw geestelijke gezondheid als uw lange tijd psychische problemen hebt gehad en te maken hebt met bijvoorbeeld een terugval. Ook het evalueren van een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg, waarnaar u bent doorverwezen door de huisarts, behoort tot het werk van de praktijkondersteuner GGZ. 

Zitten er kosten verbonden aan de praktijkondersteuner GGZ?

Consulten van de praktijkondersteuner GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Hieraan zitten geen extra kosten verbonden zoals dat bij behandelingen in de gespecialiseerde GGZ buiten de huisartspraktijk soms wel het geval is. 

Afspraak maken met de praktijkondersteuner GGZ?

Heeft u last van psychische klachten en/of loopt u tegen (sociale) problemen aan waar u zelf niet uitkomt, dan is een bezoek aan de praktijkondersteuner GGZ misschien iets voor u. Bespreek uw klachten eerst met uw huisarts, deze kan met u kijken of een consult bij de praktijkondersteuner GGZ zinvol is en een afspraak voor u regelen.

Sinds maart 2014 zit er een praktijkondersteuner GGZ in de praktijk van uw huisarts, bedoeld voor kortdurende behandeling van lichte psychische klachten. Indien u last heeft van somberheid, angst of andere psychische klachten, kunt u aan uw huisarts een gesprek aanvragen bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze zal inschatten of hij of zij uw klachten zelf kan behandelen of dat u doorverwezen kan worden naar een gespecialiseerde instelling.

 

EPD LSP Optin

De huisartsenpraktijk is aangesloten op het LSP (Landelijk Schkakelpunt).In de toekomst is het mogelijk medische informatie uit te wisselen met andere zorgverleners. De huisarts, een medisch specialist of het ziekenhuis kunnen met het EPD medische gegevens uitwisselen. De medische gegevens blijven opgeslagen bij de zorgverleners waar de cliënt is ingeschreven. Zo kunnen zorgverleners die dezelfde cliënt behandelen, met het EPD snel actuele gegevens opvragen en bekijken.Aansluiting gebeurt nu op vrijwillige basis. In de toekomst worden zorgverleners wettelijk verplicht om aan te sluiten op het landelijke EPD.

Medicatiegegevens vertellen een hulpverlener welke medicijnen u heeft gekregen. Zo kunnen hulpverleners voorkomen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet samengaan met de medicijnen die u al gebruikt.

Bezoekt u 's avonds of in het weekend een waarnemend huisarts, dan kan deze via het EPD bij uw vaste huisarts een samenvatting inzien van uw dossier. Dit heet het uitwisselen van huisartswaarneemgegevens. Deze gegevens bevatten onder meer informatie over uw belangrijkste gezondheidsproblemen en medicijngebruik. De vaste huisarts wordt via het EPD geïnformeerd over de diagnose en verrichtingen van de waarnemer.

Huisartsen, apotheken en specialisten kunnen via het EPD alleen gegevens inzien over de door de apotheker verstrekte medicatie. Huisartsen op de huisartsenpost kunnen een samenvatting van het dossier van uw eigen huisarts raadplegen. Deze zorgverleners mogen uw EPD alleen inzien als ze u behandelen en het nodig is voor de behandeling. Zij moeten u altijd eerst toestemming vragen voor inzage.

Andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen, bedrijfsartsen of zorgverzekeraars, kunnen uw gegevens niet inzien.

In het landelijk EPD worden uw medische gegevens niet opgeslagen. De gegevens blijven bewaard op de computer van de zorgverlener. Wel wordt bijgehouden van welke patiënten gegevens beschikbaar zijn en bij welke zorgverleners. Daarnaast wordt vastgelegd welke zorgverleners gegevens hebben opgevraagd en van welke patiënten.

U heeft het recht om bij uw zorgverlener uw eigen gegevens in te zien. U kunt bij het Informatiepunt landelijk EPD opvragen wie gegevens over u hebben aangemeld en geraadpleegd via het landelijk EPD.

Voor meer informatie over het landelijk EPD kunt u de website van het Informatiepunt landelijk EPD raadplegen. Met vragen kunt u contact opnemen met het Informatiepunt.

Zie ook de volgende websites: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/elektronisch-patientendossier

http://www.infoepd.nl en http://www.vzvz.nl